Áldott szép pünkösdnek... - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktuális > Írásaink

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje..”

„Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat…” (ApCsel 2, 2)


A fenti idézet Lukács tollából való, aki így jegyezte le, hogy miképpen történt a Szentlélek kitöltetése azon a csodálatos pünkösdön. Nagyot „aratott” ott, akkor a Lélek, hisz Péter prédikációjára 3000 ember tért meg, és ezzel tulajdonképpen elindult, megszületett az Egyház. A legszembetűnőbb és az egyik legfontosabb üzenete pünkösdnek az, hogy az Egyházat Isten indította útjára: „…támadt az égből”. Nem emberi erő vagy akarat szülte, ezért ami az egyházban történik, ami a hívő emberben történik az nem e világi! A keresztyénség, a keresztyén élet nem arról szól, amit mi teszünk, hanem arról, amit Isten tesz, visz véghez az emberek életében. Ezért az egyház örök és elpusztíthatatlan. Pünkösd üzenete: az Egyház Istenhez tartozik. Ez az Ő egyháza, nem a mienk. A hívők pedig örökösei, letéteményesei az apostoloknak és a 3000-nek! A Szentlélek kitöltetésének másik nagy üzenete: a keresztyén élet nem pusztán az üdvösségről szól, hanem a változásról. Mindenkinek újjá kell születnie, azonban ez csak az első lépcső. Növekednünk kell a szentségben, só és világosság kell legyünk egy ízetlen és sötét világban. Naponta kell átalakulnunk, változnunk, krisztusivá formálódnunk. Persze mindehhez erőre van szükség, és sajnos az ember önmagától a legtöbb estben képtelen a változásra. Hányan és hányan szerettek volna megváltozni életük során, de nem ment, mert az igazi változás sem e világból való, isteni erő, a Lélek ereje kell hozzá. Pál így bíztat: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön”. Így segített az apostoloknak, Péternek, Pálnak és még megannyi embernek, akik megváltoztak ereje által. Sokan nem ismerik fel azt, hogy a Szentlélek belső erejére van szükség ahhoz, hogy megoldjunk, kezeljünk olyan dolgokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy a saját kezünkbe kell venni azok megoldását. Egyszerű képpel élve: toljuk életünk autóját a helyett, hogy „tankolnánk”. A Szentlélek ereje bármikor „lehívható” erőforrás, hisz Krisztus így van velünk minden napon a világ végezetéig. Pünkösd harmadik lényeges üzenete a kommunikáció. Az apostolok egyetlen céllal kapták meg a nyelveken szólás ajándékát, ez pedig a kommunikáció. Azon a napon a Szentlélek megszűntette a nyelvi akadályokat, hogy mindenki értse az evangéliumot, „Isten felséges dolgait”. Az Egyház, egy gyülekezet nem önmagáért létezik! Abban a pillanatban, amikor valaki keresztyénné lesz, Isten azt a megbízatást adja, hogy saját kis világunkban osszuk meg ezt az egyszerű üzenetet embertársainkkal. Pünkösd a megértés csodája, a kommunikáció ünnepe. Nyilvánvalóan ez is természetfölötti dolog, ahogyan ezt látjuk az első pünkösdi történetből. Rendkívül helyesen látja ezt Pál apostol, amikor így ír: „Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék”. Ez a keresztyén kommunikáció titka! Amit hirdet az Egyház évezredek óta, az nem emberi bölcsességen, kigondoláson nyugszik, amit csodálatos rétori képességekkel megáldva kommunikál, hanem a Lélek ereje bizonyítja mindazt, amit mondunk és üzenünk!

Hunyadi János református lelkipásztor


Ha tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz