Konfirmáció - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktuális > Írásaink
Konfirmáció
 
1. „Mi a konfirmáció?” „Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust. Így a konfirmáció a hitre jutás alkalmává lehet.” 2. „Mit jelent a konfirmáció szó? Ez a latin eredetű szó annyit tesz: megerősítés. A Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.” Íme, az első kettő kérdés-felelet, amelyet minden évben meg kell tanulniuk azoknak az ifjaknak, akik részt vesznek a két éves konfirmációi előkészítőn. Gyülekezetünk hagyománya szerint a pünkösdi hét csütörtökén kerül sor a régiesen nevezett vizsgálatra, azaz a gyerekek kikérdezésére a presbitérium és szüleik, rokonaik előtt. Ha szépen megfelelnek a káté kérdéseire, akkor fogadalomtételre és hitvallástételre bocsátjuk őket, mely Pünkösd második napján az istentisztelet keretén belül történik. Nagyon szép alkalom ez, és így a pünkösdi istentiszteletünk konfirmációi istentisztelet is egyben, hisz pontosan azt ünnepeljük Pünkösdkor, amit gyermekeink megvallanak. Pünkösd az egyház születésnapja, elindulásának ünnepe, illetve a Szentlélek hitre juttató, az ébredő hitet megerősítő munkájának a megünneplése. Így ünnepeltünk a mostani Pünkösdkor is. Tizenegy ifjú testvérünk tett fogadalmat, nyert felhatalmazást az úrvacsorával való élésre, és befogadást Református Anyaszentegyházunkba, közelebbről a Kalocsai Gyülekezetbe. Útravalóul az Ezékieli látomásból (Ezékiel 37,1-10) kaptak gyermekeink és a gyülekezet üzenetet. A próféta látomásának első nagy üzenete, hogy az emberen csak Isten segíthet. A reménytelen élethelyzeteket csak Isten képes felülmúlni, azaz Isten nélkül lehetetlen. Másik nagy meglátásunk az Ige kapcsán az volt, hogy Istennel minden lehetséges. Krisztus is azzal bíztatja kétségbeesett tanítványait - akik szerint olyan magas az isteni mérce, hogy emberileg lehetetlen üdvözülni -, hogy noha emberileg tényleg lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Végül, pedig nagy intelme a látomásnak az, hogy hiába rakosgatjuk össze rétegről-rétegre alapos gondossággal az életünket, ha „lélek még nincs benne”, akkor az még nem élet. Óriási különbség van a létezés és az élet között. A Lélek az, Aki életet ad, így földi vándorlásunkhoz elengedhetetlen a Szentlélek ereje. Ő bátorít, Ő tanít, Ő juttat eszünkbe mindent, Ő vezet, Ő eleveníti meg a holt betűt és így lesz az Ige valóban élővé és hatóvá. Nagy örömünk volt Pünkösdkor, hogy ezekkel az üzenetekkel fogadhattuk be ifjainkat közösségünkbe és indíthattuk el őket az életbe. Gratulálunk Bárdosi Vanesszának, Beer Máténak, Bolvári Zsoltnak, Csetvei Szintiának, Hofstadter Bálintnak, Korsós Ádámnak, Kunsági Nikolettának, Mihály Andreának, Romsics Kornélnak, Szalontai Zalánnak, és Zohreh Ashlinnek. Isten óvja őket életük során és tartsa meg tartsa meg közöttünk Isten nevének dicsőségére és egyházunk, gyülekezetünk épülésére.

Hunyadi János református lelkipásztor
Ha tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz