Advent3 - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

„Csak légy egy kissé áldott csendben” 2020.december 13. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Vezérfonal családi áhítathoz
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5)


Zsoltárének: 33. Nosza, istenfélő szent hívek - Isten a teremtő és gondviselő

1. Nosza, istenfélő szent hívek, Örvendezzetek az Úrnak, :/: Mert illik, hogy őtet dicsérjék, Kik örülnek igazságnak! Áldjátok azértan :/: Hangos citerákban! Az Úr áldassék! Lantban, hegedűben, Cimbalmi zengésben Magasztaltassék.

2. Énekeljetek néki vígan Gyönyörű szép új éneket! :/: Szép hangicsáló szerszámokban Mondjatok ékes verseket! Igaz ő mondása, :/: Állhatatos dolga: Amit az Úr szól, Megáll igazságban, Minden dolgaiban Cselekeszik jól.

3. Ő szereti az igazságot, Az ítélet nála kedves,:/: Dolgában tart irgalmasságot, Mellyel mind e világ teljes. Az Úrnak Igéje:/: Egeket teremte, Melyeket ott fenn Szájának lelkével Nagy szép seregekkel Szerze ékesen.

4. Az Úr Isten mint egy tömlőbe Szorítja a tenger vizét,:/: Elrejti, mint egy kincses helybe, Ő mondhatatlan mélységét. Minden földi népek,:/: Az Urat féljétek! Mind e világon Valakik hol laktok, Őtőle tartsatok Szorgalmatoson!

5. Mert mihelyt ő csak egy igét szól, Azonnal megleszen minden, :/: És valamit ő megparancsol, Nagy hamarsággal meglészen. Pogányok tanácsát :/: És minden szándékát Az Úr megtöri, Magukban a népek Amit elvégeznek, Semmivé tészi.

6. De az Úr Istennek tanácsa Megmaradánd mindörökké, :/: És megáll minden gondolatja, Kiterjed minden időkre. Boldog az a nemzet, :/:
Ki ily Urat szeret, Mint ő Istenét; Boldog a nemzetség, Kit kedvel e Felség Mint örökségét.

11. Őbenne azért a mi szívünk Igen örvendez szüntelen, :/: Mert ő minékünk reménységünk, És bízunk ő szent nevében. Nagy kegyelmességed :/: Mirajtunk bővítsed, Légy mi gyámolunk! Ne hagyj szükségünkben, Segíts meg éltünkben, Mert téged várunk!

Dallam: Bourgeois L., Strasbourg, 1545.

Igeolvasás: Olvassuk el a Bibliából a napi Igeszakaszokat: Jób 33 és Zsid 9, 15-28.

Alapige „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5)

Tizenkettő.
Tizenkét gyertya.
Tizenkét gyertya lángja.
Tizenkét gyertya lángját fújhatta el Eszterünk pénteken, a születésnapi tortáján.

Elsőszülött leánygyermekünk Isten kegyelméből 12 éves lett. - Így hát pénteken szülinapoztunk, ünnepeltünk.

Lelkesen készültünk a nagy napra. Már előtte este nekiláttam tortát sütni, s mire az Ünnepelt hazaért az iskolából, addigra megfőztem a kedvenc ételét is. Majd közösen felköszöntöttük: elénekeltük az Ároni áldást, s átnyújtottuk neki az ajándékát. Nagyon boldog volt, és látszott rajta, hogy jól esik neki a sok figyelmesség, s az, hogy igyekszünk a kedvében járni.
Meg kell vallani, hogy a boldogság a mi szívünket is átjárta, hiszen nagyon szeretjük Őt, - a testvérével együtt. S miközben átnyújtottuk
Neki az ajándékokat, azon gondolkoztam, hogy nem csak Eszter kap ajándékot, hanem mi is ajándékot kaptunk akkor, amikor Ő megszületett. Hálásak vagyunk, hogy a miénk lehet, hozzánk tartozhat és szerethetjük.
SZÜLETÉSNAP. Szeretem a születésnapokat. A születésnap egy különleges nap. Az csak a miénk, csak hozzánk kötődik (azokhoz, akik azon a napon születtek). Amíg a névnapunk köztudott, hiszen benne van a naptárba, addig a születésnapunkat csak az tudja, és az írja bele a naptárába, akinek fontosak vagyunk. S ez fordítva is így van. Mi is igyekszünk a számunkra kedves személyek születésnapját megjegyezni, észben tartani, s amikor eljön a nap, felköszönteni. Lehet, hogy nem szülinapi „bulival”, nem ajándékkal készülünk, de egy- egy üzenettel jelezzük, hogy gondolunk rájuk és jókívánságainkat küldjük nekik.
Apropó, jókívánság! Mit üzenünk? Boldog születésnapot? Kedves dolog ezt üzenni, ezt kívánni az ünnepeltnek. A legtöbben így szokták.
Viszont mi hívő emberek, jó ha odatesszük azt két szót is, hogy: Isten éltessen! Hiszen nincs is a világon ennél fontosabb, mint, hogy Isten éltessen bennünket.
A születésnapok alkalmával az ÉLETet ünnepeljük. Azt, hogy Isten megalkotott, életet adott nekünk, és életet minket. Ezért is fontosak a születésnapok.
Egy- egy születésnapot lázas előkészületek előzik meg. Tervezünk, szervezünk, intézkedünk. A lényeg nem más, mint, hogy kedveskedjünk az Ünnepeltnek, és hogy a szeretetünket megmutassuk neki. Ezért olyan emlékezetes minden egyes születésnap.
Mi hívő emberek ezekben a napokban Jézus Krisztus születésnapjára készülünk. Igen, karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Jézus Krisztus születését, a mi Megváltónk, Megtartónk, Szabadítónk, Üdvözítőnk születését. Őbenne megjelent az Isten üdvözítő kegyeleme. Őbenne maga az Isten jelent meg a Földön.
Éppen ezért a karácsony nem fenyőünnep (mint azt sokan gondolják), és nem is a szeretet ünnepe (hogy akkor, azon az egy napon mindenki szereti egymást), hanem egy születésnap, mégpedig Jézus Krisztusé. Aki maga a Szeretet és mivel a fenyőfa az örökzöldek családjába tartozik, ezért az örök életre gondolván állítunk fenyőfát az ünnepben.

Drága Testvérek! Hogyan készülünk Jézus születésnapjára? Kérlek, gondolkozzál el ezen! Mert ez meghatározza a hitedet és magát az ünneplést is.Mit teszünk annak érdekében, hogy Jézus születését méltón megünnepeljük? Megnyilvánul- e készülésünk során az Iránta való szeretetünk? Egyáltalán Jézus születését készülünk megünnepelni, vagy csak magát a karácsonyt, amire már annyi minden felesleges dolog rárakódott?
Bizony, néha (gyakran, mindig…) elveszünk a részletekbe. Elvakít minket a túlzott ünnepi pompa, az, amit a világ diktál és mi is követni akarjuk, és beállunk a sorba. S ünnepeljük a csillogást, a giccseket, s a mérhetetlen pazarlást… S magunkat! Mert sajnos ott tartunk, hogy a karácsony az rólunk szól. Arról, hogy azokban a napokban kényeztetve legyünk, s tovább nem részletezem… És maga az Ünnepelt háttérbe szorul. Vagy elfelejtjük „meghívni”, „felköszönteni” és Őt ünnepelni.
Hogy ezt értsük: Gondolj arra, hogy a Te születésnapodon, a nagy előkészületek során, mindenre gondolnak, csak éppen Rád nem. Elfelejtenek, s a végén meg sem hívnak. Nélküled ünnepelnek… Borzasztó lehet ez! És mégis sokan így ünneplik a karácsonyt- Jézus nélkül. Szomorú, felettébb szomorú ez…
Még egy dolog: Gondolj arra, hogy születésnapod van, és nem Neked hoznak ajándékot, hanem akik Téged ünnepelnek, azok kérnek Tőled ajándékot. Furcsa lenne, ugye? Pedig mi ezt tesszük Jézussal. „Jézus hozzál nekem ezt és azt”, és nem csak gyerekeink cselekednek így, hanem valljuk be, hogy mi is…

Fonákul ünneplünk. Ezen változtatni kell. De ezen csak és kizárólagosan Te magad tudsz változtatni.


Hogyan készüljünk az ünnepre? A 311. dicséret 13 verse így tanít minket: Nagy vígasságunk, örvendezésünk legyen e gyermekben; Mert idvességünk vagyon minékünk szent születésében.
Mit adjak ajándékba az ünnepeltnek? Szintén egy dicséret tanítson minket: Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem, :/: Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem: Vedd elmém, lelkem és szívem, Hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves légyek néked!
Így készüljünk Jézus születésnapjára!

Három.
Három gyertya.
Három gyertya lángja.
Három gyertya lángja éghet ma az adventi koszorún.
Isten kegyelméből advent harmadik vasárnapja van. Még 11 nap és felvirrad az ünnep napja.

Készüljünk rá lélekben, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Isten Egyszülött Fiát.
Az Igeszakasz alapján beszélgessünk a következő kérdésekről: Hogyan készülünk a születésnapokra? Hogyan ünnepeljük szeretteink születésnapját, ill a saját születésnapunkat?
Mennyit készülünk rá? Mi az, ami szerintünk elmaradhatatlan olyankor? Mivel kedveskedünk/ mit várunk el? Mi a legfontosabb számunkra az ünneplés kapcsán?
Volt- e már felejthetetlen születésnapi ünneplésben részünk? Milyen érzés az, amikor Téged ünnepelnek?
Milyen érzés lehet az Jézusnak, hogy gyakran kihagyjuk Őt az ünneplésből? Hogy a születésnapján nem Őt ünnepeljük, hanem magunkat. Mi több, magunknak akarunk kedveskedni a szép díszítéssel, a finom ételekkel és az ajándékokkal…
Ugye érezzük, hogy nem jól van ez így?
Most még átgondolhatjuk. Most még változtathatunk szokásainkon.
Az a kérdés: Kit szeretnél ünnepelni karácsonykor? A Születésnapost vagy önmagadat?

Imádság:

Drága Jézusunk! Áldunk és magasztalunk Téged, Aki megaláztad magadat és eljöttél hozzánk. Köszönjük, hogy itt jártál a földön, hogy utánunk jöttél. Köszönjük, hogy ezzel az ősi prófécia beteljesült, s ez azt is jelenti, hogy mindaz, amit az Úr kijelentett, mindaz, amit az Úr üzent a próféták által, az nem áltatás, nem ámítás, nem mese, hanem valóság. Köszönjük, hogy az Ige szava mindig igaz!
Köszönjük, hogy születésed története nem mese, - mint, ahogy sokan gondolják, -hanem igaz történet. Oly annyira igaz, hogy az IGAZ eljött a nem igazakért. S mi e kegyelem által élhetünk.
Köszönjük, hogy most is a születésedre emlékezhetünk, a születésnapodra készülhetünk. Készülünk, várjuk, nagyon várjuk,… bár, nem biztos, hogy jól várjuk. Be kell látnunk, hogy ilyenkor, advent idején, általában túlzásba esünk és a végén már nem is Rád figyelünk. Kihagyunk Téged az ünnepből, akit valójában ünnepelnünk kellene. Segíts meg minket, hogy az idén ez másként legyen, mint eddig. Hogy most végre Te legyél az ünnep középpontjában, hogy végre Te legyél az általunk ünnepelt, ne pedig más. Köszönjük, hogy ebben is kérhetjük a segítségedet.
S kérünk, segíts elcsendesedni, Rád tekinteni, Téged akarni, Veled lenni, Hozzád beszélni és hallani szent szavadat.
Segíts megalázkodni, jónak lenni, szeretni, engedelmeskedni. Segíts formálódni, megtisztulni, megváltozni. Adj nékünk új szívet és új lelket, ami csak Téged akar. Így állunk most előtted a harmadik gyertya fényénél.
Segíts meg minket, hogy áldott legyen az adventi utunk, és áldott legyen a megérkezésünk is, s majd az ünnep minden egyes pillanata.
Kérünk most is Drága Urunk, hogy oltalmazz minket. A bajból, a betegségből, a szenvedésből vezess ki minket. Erős karod legyen támaszunk, s karjaid között engedd, hogy megnyugodjunk.
Áldd meg életünket, szeretteink életét, családtagjaink életét, hitbéli testvéreink életét, egész gyülekezetünket.
Kérünk, hogy segítsd meg az egészségügyben dolgozókat, az orvosokat, az ápolókat, erősíts őket e mostani küzdelmes időkben. Áldd meg mindazokat, akik e mostani járványhelyzetben is hűségesen helytállnak a frontvonalba, akár az életük kockáztatásával is. Kérünk légy mellettük.
Drága Urunk! Hálás a szívünk, hogy advent 3. vasárnapján is küldtél nékünk Igét. Hálásak vagyunk, hogy megszólíthatunk. Hálásak vagyunk, hogy velünk lakozol. Mindent köszönünk!
Ámen.

Dicséret: 304. Kapuk, emelkedjetek (A 130. zsoltár dallamára: Tehozzád teljes szívből)

1. Kapuk emelkedjetek! Kiáltó szó hallik, Im, jő fejedelmetek, Az idő hajnallik: Harmattal rakott feje, Véle sok áldása, Bétölt teljes ideje, Hogy minden test lássa.

2. Imhol jő a Vőlegény, Lelkem, menj elébe, Keresd nyugtod, mint szegény, Gazdag kebelébe’. Kedves vendéget várok, Szívem ajtajárul Hulljanak a závárok, Mert már közel járul.

3. Már az ég harmatozzon, A föld igazságot, mint bő gyümölcsöt, hozzon: Indíts vígasságot, Ó, kegyes Immánuel, Mert várlak valóba’; Ó te kisded Sámuel, Jöjj el már Silóba!

4. Az útat egyengessed, Szívemben a mérget S üröm gyökerét égessed, Lelkemről a kérget, A keménységet vedd ki, Hogy meglágyulhassak, A gazt s gerendát szedd ki Szememből, hogy lássak.

5. Az Illésnek lelkével Ruházz fel engem is, Szent szerelmed tüzével Égjen én lelkem is. Áldj meg oly kegyességgel, Hogy higgyek és szóljak, Hűségedre hűséggel Másokat unszoljak.

6. Isten Báránya, jövel, Mutasd szelídséged; Uram, felemelt fővel Várom idvességed. Igazság napja, támadj, Adj világosságot, Magamnak nincs: reám adj Örök igazságot.

7. Dávid gyökere s ága, Fényes hajnalcsillag, Pogányok kívánsága, Megígért áldott mag; Isai törzsökéből Származott vesszőszál: Nékem Atyád kedvéből Erős torony s kőszál.

8. Bennem az Úr temploma Általad készüljön, Vesszen a bűnnek nyoma, Lelked újjászűljön. Méltóztass személyedre E gyarló világon, Dicső jelenlétedre Dűljön le a Dágon.

9. Tégy szívedre pecsétül, Bélyegül karodra: Igy lelked erejétül Élek csak számodra. Mindvégig velem maradj Mennyei erővel, Holtom óráján ne hagyj, Jővel, Ámen, jővel!
Szöveg: Szőnyi Benjámin, 1717-1794.

Imádságos szeretettel: Gera-Cs. Hajnalka
Kalocsa- Fajsz Református Missziói Egyházközség
rmátus Missziói Egyházközség
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz