Reformáció - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról

A reformációról


"Október a Reformáció hónapja" - hirdeti plakátjain a magyar Református Egyház. Valóban így van ez, hisz 1517. október 31.-től, Luther bátor, nyilvános fellépésétől eredeztetjük azt a mozgalmat, amely alapjaiban megváltoztatta a középkori egyházat. Azonban több volt ez, mint egy puszta mozgalom, hisz úgy Európa, mint Magyarország történelmét jelentősen befolyásolta. Sem a kontinens, sem pedig hazánk nem lenne az ami a reformáció nélkül. Alapvetően lelki igény szülte: visszatalálni Istenhez, rátalálni a "kegyelmes" Istenre. "Az igaz ember pedig hitből él" - hangzott az örömkiáltás. A bűnbocsánatot nyert, lelkileg feltöltődött, megváltott ember örömkiáltása volt ez. "Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjen", hanem kegyelemből, hit által, egyedül Krisztus érdeméért bocsát meg Isten. Ember számára átugorhatatlan az isteni mérce, azonban Isten kegyelmes és irgalmas. Mindenki, aki elfogadja Krisztus váltsághalálát, megtér és követi Őt, az üdvözül. Fantasztikus erőket szabadított fel ez a bibliai alapigazság. Az emberek végre átélhették megváltottságukat, és ez olyan lendületet, energiát adott, amely összeszedettséghez, tisztánlátáshoz vezetett. Talán Kálvin élete és tanítása erre a legjobb példa. "A kálvinisták félelem nélküliek, kemény munkások, és kegyes, bibliás emberek. Tudták, hogy miben hisznek, tudták, mit kell tenniük, és tudták, kinek a parancsára teszik." Ez a fajta biblikus gondolkodás és életszemlélet igazi megtartó erővel bírt. Európát szinte felvirágoztatta, Magyarországot pedig megtartotta a legnehezebb történelmi időkben. A mohácsi vész után "a keresztyénségéért és hazájáért egyszerre aggódó nép és vele együtt jóérzésű papjai és földesurai a reformációban találták meg az orvosságot, mihelyt tanításaival tiszta alakjában találkoztak.... Mert a reformáció kezdte el azt a munkát, amelyre itthon a legnagyobb szükség volt: az erkölcsi törvényt a szívekbe írni, a lélek erőit felszabadítani és növelni a veszedelmes időkben Krisztus evangéliumával üdvbizonyosságot ébreszteni. Az örvénybe került ország egész helyzetét a reformáció értelmezte magas vallási és erkölcsi szempontból, az mutatta fel határozottan a romlás okait és a megmenekülés egyetlen útját. A reformáció magyar vonatkozásban ennyit jelentett: megtérés." Tulajdonképpen hazánkat a mohácsi veszedelem után a reformáció tartotta meg. A század végére az országnak legalább 90 %-a protestáns! Igazi egységet hozott létre! A reformáció: Isten válasza a Tőle elszakadt egyháznak és embernek. Sohasem befejezett, hisz "mindig reformálnunk" kell. Önmagunkat, gyülekezeteinket, egyházunkat. Soha nem másokkal szemben kell meghatároznunk önmagunkat, mert bennünket Isten Igéje határoz meg. Ez a kiindulási alap, és ide is térünk vissza mindig. Soli Deo Gloria, Egyedül Istené a Dicsőség!
Istenem ezen a hajnali órán
amidőn madár se szól még s már eb sem ugat
bárhol vagy is
talán ott fönn lebegsz túl túl a galaktikákon
vagy itt benn a szívemben rejtőzködöl
bárhol vagy is Te Láthatatlan
Te Ismeretlen
mutasd meg magad
kereslek kerestelek
ám a neved harsogók üresen kongó
kiáltozása elől
bedugtam s bedugom fülem

nem tudom immár ki vagyok mi vagyok
csökönyös bitang juhod-é avagy
elkóborolt kiehült ebed
aki orrát s riadt tekintetét földnek
szegezve lohol egy idegen nyomon

nem tudom magam sem tudom

kérlek hát fogadj el kételyeimmel
vakon botladozó beszédemmel
s ha nem akarod úgy akár
választ se adj
csak engedd hogy megszólítsalak


Buda Ferenc:
Fohász a virradatban


kakas szól kiált a kakas
emlékezem: mint vallattalak
vallottalak és tagadtalak
mert nehéz igen nehéz megértenem
hogy Te a Gonoszt is virulni
vigadni hagyod

s mert nem tudom ki vagy
s hogy én ki vagyok
már azt sem tudom

világosságra szomjazom

nincs egyebem
csak magam

oldozd fel kérlek szorongásomat
oltalmazd szeretteimet
fékezd meg indulataimat

pásztorom őrizőm ha vagy
veszni ne hagyj

Ámen

Ne hagyd hogy ne így legyenHa tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz