Testvérgyülekezetünknél - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Galériák > Képgalériák

Testvérgyülekezetünk: Rheinbachi Evangélikus Egyházközség


Német evangélikus testvéreinkkel tulajdonképpen 2004-ben kezdődött a kapcsolatunk. Részükről érkezett a megkeresés: szeretnének partnerségi kapcsolatot kiépíteni egy kalocsai vagy Kalocsa környéki gyülekezettel. Azért ragaszkodtak ehhez a környékhez, mert az egyik presbiterük már járt itt nálunk és nagyon megtetszett neki ez a vidék. Mivel nem volt még egyházközségünknek akkor testvérgyülekezete, ezért örömmel mondtunk igent a felkérésre. A kezdetekben még csak levelezés útján tartottuk a kapcsolatot, azonban az idő előrehaladtával mindkét gyülekezetben megérett a találkozás igénye. Erre először 2006-ban került sor, amikor is egy hat fős delegációval meglátogattuk a rheinbachiakat. Hamar összebarátkoztunk, és kiderült, hogy teológiai és gyülekezetszervezeti kérdésekben is nagyon egyezik a látásunk. 2007-ben ők jöttek hozzánk egy nagyobb küldöttséggel. Nagyon jól érezték magukat nálunk, és pontosan ezért felvetődött egy partnerségi megállapodás létrehozásának az igénye. A következő esztendőben ennek a kidolgozásán munkálkodtunk, és 2008-ban meg is született ez a megállapodás, amelyet először Rheinbach-ban, majd pedig még ugyanabban az évben Kalocsán is ünnepélyes keretek között aláírtunk.

"Mi, a Kalocsai Református Egyházközség gyülekezete, valamint a Rheinbachi Egyesített Lutheránus Gyülekezet hitet teszünk az Evangélium alapján és megértésén nyugvó egység mellett, amint azt egyházaink Európában a reformátori konkordátumban rögzítették. A Leuenbergben kinyilvánított egyházi kapcsolat valamennyi, a történelem során kialakult szakadáson felülemelkedve, partneri együttlétünkben konkretizálódjék, és tovább növekedjék Krisztusban.
Mint Krisztusban testvérek, országhatárokon átívelő egyházi kapcsolatunkat kinyilvánítandó, megkötjük az alábbi


Partnerségi megállapodás-t


Hálásak vagyunk Istennek a gyülekezeteink közötti, újonnan nyert barátságért. Isten Igéjére való közös figyelésünk és az Ige együttes hallgatása alkalmával fogunk találkozni egymással.

Köszönjük Istennek az együtt töltött időt, a beszélgetéseket, eszmecserét. Találkozni fogunk egymással rendszeresen úgy a kisebb delegációk, mint a nagyobb csoportok kölcsönös látogatásai alkalmával, hogy kapcsolatunkat elmélyítsük. Egymásnak segíteni, egymástól tanulni és egymásnak kölcsönösen tanácsot adni szeretnénk.

Kísérletet teszünk közösen arra, hogy az összenövő Európában ma élő embereknek az élő Krisztusi reménységről hiteles tanúbizonyságot adjunk. Hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy népeink a béke, a szeretet és a Jézus Krisztus-i megbocsátás szellemében alakítsák Európa jövőjét.

Azon fogunk fáradozni, hogy legyőzzük az erőszakot, megóvjuk a teremtett világot, és hozzájáruljunk egy igaz világhoz."

Rheinbach (Németország), 2008. június 15-én


A megállapodásban foglaltakhoz azóta is tartjuk magunkat. Egyre nagyobb létszámú küldöttségekkel látogatjuk egymást évről évre. A delegációk tagjai - néhány állandó tagon kívül - cserélődnek, hogy minél több gyülekezeti tag megismerhesse a másik gyülekezet életét és munkáját.
A 2010-es esztendő igazi vízválasztónak nevezhető kapcsolatunkban, hisz német testvéreink nyáron egy 35 fős csoporttal érkeztek hozzánk, illetve a Szelidi tóhoz két hétre, hogy ott tartsák meg a szokásos gyermek-és ifjúsági táborukat. Nagy lépés volt ez, és jó lépés volt ez, hisz a táborozás remekül sikerült! Vissza szeretnének hamarosan térni egy hasonló táborozásra, sőt már annak a gondolatával is foglalkozunk, hogy közös tábort szervezünk.  2010 szeptemberében ismét meglátogattuk Rheinbachot, ezúttal egy 16 fős csoporttal. Nagyszerű néhány napot tölthettünk együtt vendéglátóinkkal, és megtapasztalhattuk, hogy a nyári látogatásuknak fantasztikus visszhangja volt az egész gyülekezetben.
Ez a testvérgyülekezeti kapcsolat valóban élő, őszinte és messze mutató. Már eddig is sokat tanultunk egymástól, és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz!


Rheinbach 2013. október 10-13.

Idén ősszel egyházközségünk meghívást kapott a Rheinbachi Evangélikus Egyházközségtől, hogy újból látogassuk meg gyülekezetüket egy 16 főből álló delegációval. Örömmel készültünk az útra, hisz ez már a sokadik látogatásunk német testvéreinknél, ami azt is jelzi, hogy együttgondolkodásunk, partnerségünk tovább mélyülhet. Október 10-én vágtunk neki a nagy útnak jó kedvvel, derűvel és várakozással. Fontos, hogy kis csapatunkból 11 fő még soha nem járt testvérgyülekezetünknél. Közös találkozásaink egyik fő szempontja az, hogy minél többen megismerkedjenek a másik gyülekezet életével. Így a kalocsai reformátusok közül már több mint harmincan tudják, hogy miként is néz ki a Rheinbachi Egyház, hol és milyen körülmények között folyik ott a gyülekezeti munka. Természetesen nagy szeretettel fogadtak bennünket a Kölni repülőtéren, ahonnan utunk egyenesen a vendéglátó családokhoz vezetett. Ilyenkor persze mindig megmutatják vendéglátóink a közvetlen és közvetett környezetüket is, azaz volt turista program is. Pénteken megmutatták delegációnknak városukat, délután pedig Bonn-ba, a régi fővárosba kalauzoltak el bennünket. Ezen a napon én nem tartottam a kirándulókkal, mert egy nagyon fontos meghívásnak tettem eleget.

Jelesül Düsseldorfba utaztam a német gyülekezet egyik lelkipásztorával a Rajna menti evangélikusok „főhadiszállására”, ahol egy tanácskozás várt, amelyen beszámoltam arról, hogy miként kezdődött ez a kapcsolat, illetve felvázoltam, hogy mi történt az elmúlt nyolc esztendőben, és hogy mi vár még reánk. Rendkívül jelentős volt ez a tanácskozás, hisz – ahogyan arról már korábban beszámoltam – a Magyarországi Református Egyház és a Rajnai Protestáns egyház között 2009-ben létrejött egy együttműködési megállapodás. Ennek értelme szerint testvérkapcsolatok létesítését fogja szorgalmazni mindkét egyház. Azonban a megállapodás aláírása óta sajnos nem sok minden történt ezen a téren, míg mi és a rheinbachiak már 2005 óta kapcsolatban vagyunk, és ez a partnerség csak egyre erősödik és fejlődik. Tehát a Rajnai Protestánsok vezetősége kíváncsi volt arra, hogy mi a „titkunk”. Estére visszaértünk testvérgyülekezetünk gyönyörűen felújított ifjúsági centrumába, ahol közös vacsorára, bemutatkozásra és beszélgetésre került sor. A szombatot Kölnben töltöttük, ahol megcsodáltuk a fantasztikus Kölni Dómot, és rengeteg érdekes történetet hallhattunk a város történelméről. Megállapítottuk: „Köln ist ein Gefühl.”, azaz „Köln valóban egy életérzés”. Vasárnap az istentiszteleten én hirdettem Isten Igéjét, hűséges barátunk és tolmácsunk Kachstadter Péter pedig, lelkiismeretesen és nagyon szépen közvetítette az elhangzottakat. Az ebéd, csomagolás, és egy kis szieszta után elindultunk a repülőtérre, ahol egy időre elbúcsúztunk vendéglátóinktól tudván azt, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk, mert kapcsolatunk ismét tovább erősödött és mélyült. Reménységünk, hogy 2015-ben egy kisebb ifjúsági csoporttal együtt ismét visszatérhetünk, és a Rajnaiak nyári táborhelyén végre megvalósulhat az első németországi hittantáborunk. Szép, nemes, testvéri, „istenes” találkozás volt!

Hunyadi János református lelkipásztor


Ha tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz