Az egyházközség története - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magunkról

Az egyházközség története


Az érseki székhelyen a történelem során soha nem volt jelent
ős reformátusság. A 19. század vége táján merült fel az igény, hogy állandó istentiszteleti alkalmakat tartsanak a városban. Kezdetben fiókegyházközségként Foktőhöz tartozott, a foktői lelkész végezte a szolgálatot, majd később segédlelkészeket iktattak be erre a feladatra. 1929-30-ban jött létre az önálló anyaegyházközség.
A gyülekezet lelkes patrónusa volt Kaszai István ügyvéd, aki kezdetben polgári házának egyes helyiségeit átengedte a gyülekezeti alkalmak megtartására. Kaszai István 1934-ben halt meg, végrendeletében az egyházra hagyta Hunyadi utcai lakását, ebben működik ma is a kalocsai lelkészi hivatal, illetve itt alakították ki a kis templomot is.

Kés
őbb, a 20. század során visszaminősítették missziói egyházközségnek.  Az 1950-es évek óta anyagyülekezet ismét.  A református imaház a legkisebb a kalocsai templomok közül, külső képét tekintve nem különbözik egy átlagos belvárosi lakóháztól. Az imaház épülete egy-, a parókiáé kétszintes, az utcafronton kváderköves díszítésű, félköríves ablaknyílásokkal.

Belseje egyszerű, teremszerű kiképzésű, 12,5 méter hosszú és 5 méter széles. A padokkal együtt 64 ülőhely van, de a székekkel együtt 75-80 fő tud helyet foglalni. A tér végében az úrasztala, mögötte a szószék, a Mózes-szék és a harmónium látható. A szószék feletti felirat: "Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz" /Zsid.13.8/.

A templomkertben álló, kb. 8-10 m magas haranglábon egy 1904-ben öntött, 50 kg súlyú harang van, melyet felirata szerint a Zasztói Gazdaság készíttetett. Szintén a harangpaláston olvashatjuk:
"Jöjjetek, imádjuk az Urat!". Ez a kis harang valaha Kisfoktőn, egy út menti, elhanyagolt faharanglábon függött kötél nélkül, gazdátlanul. Amikor az elnéptelenedett településről a katolikusok be akarták vinni a Főszékesegyházba, akkor derült ki, hogy a reformátusoké, ezért egy szép ökumenikus gesztusként visszaadták azt eredeti gazdájának.

Az egyházközséghez kb. 1294-en tartoztak a 2001-es népszámlálás szerint

Lelkészei voltak: Márton István, Apostol Pál,  Batizi László, 2004. április 1-től Hunyadi János és Petró Emőke. 

2015. december 1-től Gera Csontos Hajnalka  a gyülekezet lelkipásztora. 

Kb. 50-60 fő jár rendszeresen istentiszteletre, gyülekezeti istentiszteletet vasárnap 10 órakor tartunk.

A presbitérium létszáma: 12.
Szórványai: Bátya, Drágszél, Dusnok, Homokmégy, Miske, Öregcsertő, Szakmár és Újtelek.

Ha tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz