Advent4 - Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

„Csak légy egy kissé áldott csendben”   2020.december 20. ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Vezérfonal családi áhítathoz
„Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.
Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10, 41-42)

Zsoltárének:
98. Énekeljetek új éneket Népek szabadítója az Úr -A 66. zsoltár dallamára: Örvendj egész föld az Istennek

1. Énekeljetek új éneket Az Úr Istennek örömmel, Mert nagy csudákat cselekedett Karjának nagy erejével.
Mivelünk az ő üdvösségét Kétség nélkül megérteté, Szent igazságát, kegyességét Minden népnek kijelenté.
2. Meggondolá irgalmasságát, És kegyességét tekinté, És az ő nagy hűséges voltát Az Izráelhez téríté.
A nekünk küldött üdvösséget Ez egész földkerekségen Nyilván meglátta minden nemzet. Örvendjen néki hát minden!
3. Örvendjetek és vigadjatok, Mondjatok szép zsoltárokat! Cimbalmokkal hangicsáljatok, Zendítsetek citerákat!
A trombitákat fújjátok meg, E király előtt zengjetek! Csendüljetek, zúduljatok meg Tengeren-földön mindenek!
4. Az Úr előtt a folyóvizek Örvendezzenek mindnyájan, A magas hegyek az Istennek Tapsoljanak víg voltukban!
Mert íme, eljő törvényt tenni, Megítél e földön mindent, Mind e világot jól rendeli, A tiszta igazság szerint!
Szöveg: Béza T., 1519–1605.

Igeolvasás:
Olvassuk el a Bibliából a napi Igeszakaszokat: Jób 39 és Zsid 12,12-17.
Alapige: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.
Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 10, 41-42)

Kedves Testvérek! Egy kérdést intéznék felétek, amely kérdés így szól: Hogyan álltok a karácsony előtti teendőkkel?
Sikerült- e kitakarítani a lakást? Megpucolni az ablakokat és kimosni a függönyöket?
Jutott- e idő megtervezni az ünnepi menüt?
Megtörtént- e már az ünnepre való nagy bevásárlás?
Az ajándékokat is megvettétek? Be is csomagoltátok őket?
Túl vagytok már a fenyőfavásárláson? A lakásdíszítésen?
Nekiláttatok- e már a mézeskalács és egyéb aprósütemények készítéséhez?
Esetleg eljutottunk- e fodrászhoz, kozmetikushoz?
Négy nap múlva itt a Szenteste. Lázasan készülünk az ünnepre. Sütünk, főzünk, takarítunk, s igyekszünk minden szabad percet
kihasználni, hogy mire eljön az ünnep teendőink végére érjünk.
Sok dolgunk van ilyenkor. Túlontúl sok. Úgy is mondhatnánk, hogy többet vállalunk, mint kellene. Van egy listánk, s úgy gondoljuk, hogy az ott sorakozó feladatokat teljesítenünk kell, mert ha valami kimarad, akkor félő, hogy nem lesz olyan az ünnep, mint ahogy azt megszoktuk, megálmodtuk.
Talán mára már el is fáradtunk. - Pedig még biztosan van teendőnk jócskán. Gondoljunk csak a főzésre…
Hogy vagy most Kedves Testvérem? Hogy vagy, így az ünnepre készülvén? Bírod még? Van még erőd? Netán elfáradtál és erőt kell gyűjtened? Feladtad? Vagy szépen haladsz előre? Kimerültél, vagy még van tartalék erőd?
Karácsonyra készülvén hajlamosak vagyunk túlzásba esni. És ez minden évben így van. Aztán egy idő után belefáradunk, és az is előfordulhat, hogy eljön a pillanat, hogy kiborulunk. Nem haladok! Segítsen már valaki! Egyedül nem bírom tovább! Mi jön még közbe? S hosszasan sorolhatnánk, hogy miket gondolunk, és miket mondunk ilyenkor.
Olyanok leszünk, mint a bibliai Márta. És kifakadunk. Kifakadunk, s általában másokra hárítjuk az indulatainkat.
Mit mond Márta: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”
Mit mondunk mi? – Őszintén felelj erre a kérdésre!
S mit mond Jézus Mártának? „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
S vajon, nekünk mit mondana? Drága Gyermekem, sok mindenért aggódsz…
Ha most Jézus személyesen megszólítana, mit mondana? Lehet, hogy ezt mondaná: Hagyd el a fölösleges köröket. Nem kell annyi minden. Még a végén belekeseredsz. Senki se várja el tőled. Nem most kell megmutatnod, hogy mit tudsz. Ezek nem kötelező dolgok, csak te ragaszkodsz hozzájuk görcsösen.  Csak szépen, lassan. Ahogy az időd és az energiád engedi.
És Velem mikor fogsz foglalkozni? Mikor lesz rám időd? Meddig várjak még rád? Mikor állsz már meg? Mikor tudunk beszélgetni? Mikor találkozunk már végre?
S itt e pontnál meg kell kérdeznem, ha visszatekintünk a mögöttünk lévő adventi napokra, hogyan összegeznénk azt? Volt- e megállásunk? Volt –e időnk Jézusra? Találkoztunk- e, beszélgettünk –e?
Volt- e gondod arra, hogy lelkileg készülj, felkészülj az ünnepre? Lélekben ráhangolódni, s majd úgy fogadni Jézust? Van- e listád a Jézus - várás teendőiről? Fontos- e ez neked? Ha igen, akkor hol tartasz?
Négy nap múlva itt a Szenteste.
Hogy állunk a karácsony előtti teendőkkel?
Sikerült- e kitakarítani a szívünket, lelkünket? Kipucolni a lelkünkből a sok- sok sallangot?
S napról- napra Jézussal haladni az ünnep felé?
„Mária a jó részt választotta”- mondja Jézus, amikor látogatást tett náluk.
Most felénk is elindult.
Bárcsak a jó részt választanánk!
Ebben segítsen meg minket a Mindenható Isten! Ámen.

"Ha adventben megtisztítjuk a lelkünket, karácsonykor maguktól gyulladnak ki az ünnepi fények." Böjte Csaba
Az Igeszakasz alapján beszélgessünk a következő kérdésekről:
Magadra ismertél- e? Vagy már sikerült változtatnod a régi szokásaidon?
Hol tartasz most? Milyen testi- és lelkiállapotban vagy?
Mit tartasz elsődlegesnek a készülődés során? Mi az, ami szerinted elmaradhatatlan? Mi az, ami terhes a számodra? Mi az, amit szívesen végzel a teendőid közül?
Hányszor volt időd Jézusra? Minőségi találkozás volt- e? Sikerült- e kiönteni a szívedet Előtte? Átadni, mit régóta cipelsz? És a bűnbánat, bűnbocsánat- eljutottál- e ideáig.
Mit gondolsz, a jó részt választottad, vagy Márta módjára nyugtalankodsz és aggodalmaskodsz?
Mi a mai diagnózis?

Imádság:
Drága Urunk! Bocsáss meg nekünk, mert minden évben, az ünnepi készület során túlzásba esünk. És hiába fogadjuk meg, ígérjük meg, hogy legközelebb ez másként lesz, egyszerűen nem tudjuk megcselekedni. Adj nekünk ehhez bölcsességet, belátást, hogy mire is van igazán szükségünk az ünnepben, s mi az, amit nyugodtan elhagyhatunk.
Bocsáss meg azért is, mert Rád kevés idő jut. Vagy egyáltalán nem jut idő. Nagyon szégyelljük magunkat!
E hátralévő napokban segíts meg minket, hogy tudjuk a jó rész választani. Hogy végre felkészülten érkezhessünk meg jászolodhoz, és átélhessük az ünnepet úgy, ahogy Te szeretnéd.
Áldd meg lelki készülődésünket is.
Beszélj hozzánk, szólíts meg minket! És mondd el, hogy mit gondolsz a hitéletünkről. Hozd felszínre a rossz szokásainkat, hanyagságunkat, bűneinket.
S kérünk, könyörülj rajtunk!
Tisztíts meg minket! Moss fehérre, mint a hó!
S ölelj át minket szereteteddel.
Imádkozunk szeretteinkért, családtagjainkért, rokonainkért, barátainkért. Adj jó egészséget nekik, sok örömöt és áldást.
Kérünk, hogy gyógyítsd betegeinket. S adj nekik erőt a betegség terhének elhordozásához, de add meg kérünk a betegségből való szabadulást is nékik.
Ugyanígy kérünk a vírusfertőzöttekért. S az őket ápolókért, mindazokért, akik az egészségügyben dolgoznak. Áldd meg a hozzátartozókat is. És azokat is, akik e járvány következtében szerettüket veszítették el. Vigasztald őket.
Légy azokkal, akik magányosak, és az ünnepet is egyedül töltik. A Te jelenléted töltse be a szívüket.
Légy velünk, kérünk.
Fogd a kezünket.
Vezess az örökkévalóság útján. Ámen.

Dicséret:
296. Szép tündöklő hajnal csillag
1. Szép tündöklő hajnal csillag, Ki kegyelemmel felragyog, Jessének szép veszszeje,:/: Dávid királynak magzatja, Sok királyoknak királya, Lelkemnek vőlegénye: Kedves, kegyes, kellemetes, ékes és gyönyörűséges, Gazdagsággal dicsőséges.
2. Ó, gyöngyös, drága korona, Embernek, Istennek fia, Menny áldott, szent gyümölcse! :/: Szívemnek vagy lilioma, Édes evangélioma, Kedvességeknek kincse! Eggyem, lelkem, Szép violám, égi mannám, eledelem: Rólad el nem feledkezem.
3. Öntsd mélyen az én szívembe, Szerelmed tüzét lelkembe, Ó, drága jáspis kövem! :/: Fogadj hozzád s vigasztalj meg, Hogy eleven tagod legyek, Benned legyen örömem. Hozzád kiált Sebhedt szívem, lelki rózsa: légy orvosa; Nélküled nincs vigassága.
4. Mennyből nagy öröm fénylik rám, Midőn szemeddel énreám Kegyelmesen tekintesz, :/: Ó, Uram Jézus, szent Lelked, Szent igéd, tested és véred Vélem közölvén, éltetsz. Ilyen híven Tarts öledben, táplálj engem mindvégiglen, Mert fogadtad szent igédben.
5. Teremtő Atyám, Úr Isten, Ki engem örök időkben Szent Fiadban szerettél: :/: Ő engem magának jegyzett, Szentlélekkel elpecsétlett, Megtisztított vérével. Vigadj és adj Szívem hálát, Istent imádd, hogy mennyégben Idvességet szerzett nékem.
6. Szóljon tehát az orgona, Gyönyörűséges muzsika, Ujjongva énekeljek, :/: Hogy megváltó Jézusomnak, Drága szép kegyes Uramnak Szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen Vigasságos, buzgóságos hál’adó szó, Nagy az Úr, ezekre méltó.
7. Ily kedvvel vigad én szívem, Mert drága kincsem az Isten, Ki kezdet s vég mindenben. :/: Ő engem dicséretire, Mennybe viszen nagy örömre, Min tapsolok szívemben. Ámen, ámen! Jövel, Uram, szép koronám, jöjj sietve: Téged várlak reménykedve!
Dallam: Nicolai F., Frankfurt a. M., 1599. Szöveg: Nicolai Fülöp hamburgi lelkész, 1556–1608

Imádságos szeretettel: Gera-Cs. Hajnalka
Kalocsa- Fajsz Református Missziói Egyházközség

Egyházközség
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz