Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kedves Testvérek!

A Magyarországi Református Egyház vezetősége felhívást tett közé, miszerint a mai naptól minden közösségi alkalmat szüneteltetnünk kell a koronavírus terjedése miatt. Bármennyire is fájdalmasan érint minket, eleget kell tennünk ennek a kérésnek. Így határozatlan ideig nem tartunk gyülekezeti alkalmakat.
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen hírt kell majd közzétennem. Szomorú vagyok emiatt, és bizonyára Önök is így éreznek most. Hiányozni fog a szolgálat és a Kedves Testvérek is.  
Arra kérek mindenkit, hogy hordozzuk imádságban egymást, és fohászkodjunk gyülekezetünkért, a hittanos gyermekekért, az idősekért, a családtagjainkért, a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
Szeretném, ha a minden este 20 órától imaközösséget tartanánk, akképpen, hogy mindenki a saját otthonában elcsendesedve, leborulva a Mindenható Isten előtt imádkozna a járvány megszűnéséért.
Legyen ez az imaközösség a mi közös alkalmunk, ha már személyesen nem találkozhatunk.
A reformatus.hu honlapon minden reggel online áhítatot, vasárnap délelőtt pedig online istentiszteletet közvetítenek. Fogadjuk hálás szívvel a lelki táplálékot.

Isten óvjon, erősítsen, áldjon bennünket! Ne feledjük el: Jézus Krisztus tegnap, ma s mindörökké ugyanaz!

Imádságos szívvel, áldáskívánással: Gera- Cs. Hajnalka lelkipásztor

A napi aktuális információkról tájékozodni lehet alább, Facebook oldalunkon!
Heti alkalmaink
Teológusaink szolgálata
A közelmúlt eseményei képekben

  • Szerda, 17:30 Énekkari próba
  • Csütörtök, 16:00 Konfirmációi előkészítő
  • Péntek, 17:30 Imaóra
  • Vasárnap, 10:00 Istentisztelet
  • Vasárnap, 10:00 Gyermek istentisztelet
  • Vasárnap, 15:00 Istentisztelet a kórházban
„Együtt épültök Isten hajlékává…”

Október utolsó vasárnapján a magyarországi reformátusok a kalocsai református gyülekezet templombővítésére adakoznak. Meglátogattuk őket, hogy megnézzük, hogyan haladnak évtizedes álmuk megvalósításával. Nincs könnyű dolga a kalocsai reformátusoknak a katolikus érseki városban, ahol egészen a 19. századig tiltották a protestánsok betelepülését. A reformátusok és az evangélikusok Isten kegyelméből mégis gyökeret eresztettek az alföldi településen.  A gyülekezetet egy 1880-as, Foktőn készült presbiteri jegyzőkönyv említi először, ugyanis a kalocsai protestánsok akkor még Foktőre jártak ki istentiszteletre. A presbiteri gyűlésen arról hoztak döntést, hogy a kalocsaiak önállósodni szeretnének mint fiókegyházközség. „Eme zsenge gyülekezet megáldatván és Isten oltalmába ajánltatván” – így zárul a jegyzőkönyv, ezután létrejöhetett az önálló kalocsai gyülekezet harminckét fővel.
Egy korábbi zsinati döntés értelmében a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel a gyülekezetek. Idén a kalocsai gyülekezet templombővítéséhez járulhatnak hozzá a reformátusok az október 27-i vasárnapon perselybe helyezett adományukkal.
A református közösség az erőszakos áttérítések ellenére évről évre gyarapodott, majd 1927-ben anyaegyházközséggé vált, de temploma még ekkor sem volt. Állandó istentiszteleti helyük is csak azután lett, amikor egy gyermektelen ügyvéd, aki szívén viselte a gyülekezet sorsát, az egyházkerületre, illetve az egyházközségre hagyta vagyonát, ideértve egy belvárosi, emeletes polgári házat is. Tovább a teljes cikkhez->
2019. Február 10-i istentisztelet


Nt. Bán Béla esperes úr hirdette Isten Igéjét.
Kórházban felejtett gyermekek

„Külön kórtermük van. Nem egy. Van, hogy három is megtelik. Annyian vannak. A nagyobbak állnak a rácsos ágyukba kapaszkodva. A picik mozdulatlanok. És némák. Mind azok.
Felsír egy kisbaba. Nem hagyja abba. Új még, hívja az anyját. Mondja az orvos. Majd megszokja, hogy nem jön többé. Mondja az orvos. És akkor majd ő is elnémul. Mondja az orvos. Ahogy a többiek is." (Mellik Éva, Kárpátalja, Munkács, 2019)
Gyűjtőpontjaink:
Novák Zsuzsanna Tel.:06 20 263 84 66
Kalocsa, Szénáskert VI. utca 13.
2019-es nyári Hittanos tábor

Örömmel adunk hírt arról, hogy idei táborunk siófokon kerül megrendezésre a 9454-es számú vendégházban. A tábor ideje 2019. július 2-7-ig.
A tábor díja egyházfenntartóknak 20 eFt,- mindenki másnak 22 eFt,-

Részletek és jelentkezési lap kattintásra.
Bibliavasárnapi istentisztelet

Rendhagyó istentiszteletün-kön az Ige Krisztus megkísértése volt, valamint a böjt fontossága, a lelki táplálék ereje és szükséges-sége. Bemutatkozott az ifjú gyermekkórus is.
Az úrvacsorai közösség alatt szokásunktól eltérően gyülekezetünk tagjai olvastak fel a biblia textusaiból. Minden közreműködőnek köszönjük a szolgálatot. Áldott böjti időszakot kívánunk minden kedves testvérünknek.               
Gloria in excelsis Deo!

Ökumenikus imahét záró istentisztelet az evangélikus testvérekkel !

Az imahét záró akkordjaként gyülekezetünk az evangélikus testvérekkel közösen méltatta Isten és Jézus Krisztus dicsőségét.
Halasi László evangélikus lelkész hirdetett Igét, melynek központi témája a tiszta szív és lélek, a szeretet volt. Megemlékeztünk az 500 éve kezdődött reformáció fontosságáról és aktualitásáról is, mely napjainkban is zajlik.
Johannus Opus 225

2016. április 24.-én Cantate vasárnap (ének vasárnapján) vehette birtokba a gyülekezet egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományát, az analóg elektromos orgonát. Használt, de kitűnő állapotban lévő hangszerrel gazdagodott egyházközségünk. Isten áldja, meg a jókedvű adakozót az orgona pedig szóljon Mennyei Atyánk dicsőségére és gyülekezetünk lelki épülésére. RE. 296/6.
Szóljon tehát az orgona, gyönyörűséges muzsika ujjongva énekeljek. Hogy megváltó Jézusomnak drága szép kegyes Uramnak szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen, vigasságos buzgóságos hál adó szó, nagy az Úr ezekre méltó.
/Gera "Kánti" József/

Keresztelők egyházközségünkben
Ha tetszett az oldal, ide kattintva kinyilváníthatod tetszésedet!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz