Kalocsai Református Egyházközség

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Heti alkalmaink
Teológusaink szolgálata
A közelmúlt eseményei képekben

  • Szerda, 17:30 Énekkari próba
  • Csütörtök, 16:00 Konfirmációi előkészítő
  • Péntek, 17:30 Imaóra
  • Vasárnap, 10:00 Istentisztelet
  • Vasárnap, 10:00 Gyermek istentisztelet
  • Vasárnap, 15:00 Istentisztelet a kórházban
2019. Február 10-i istentisztelet


Nt. Bán Béla esperes úr hirdette Isten Igéjét.
Kórházban felejtett gyermekek

„Külön kórtermük van. Nem egy. Van, hogy három is megtelik. Annyian vannak. A nagyobbak állnak a rácsos ágyukba kapaszkodva. A picik mozdulatlanok. És némák. Mind azok.
Felsír egy kisbaba. Nem hagyja abba. Új még, hívja az anyját. Mondja az orvos. Majd megszokja, hogy nem jön többé. Mondja az orvos. És akkor majd ő is elnémul. Mondja az orvos. Ahogy a többiek is." (Mellik Éva, Kárpátalja, Munkács, 2019)
Gyűjtőpontjaink:
Novák Zsuzsanna Tel.:06 20 263 84 66
Kalocsa, Szénáskert VI. utca 13.
2019-es nyári Hittanos tábor

Örömmel adunk hírt arról, hogy idei táborunk siófokon kerül megrendezésre a 9454-es számú vendégházban. A tábor ideje 2019. július 2-7-ig.
A tábor díja egyházfenntartóknak 20 eFt,- mindenki másnak 22 eFt,-

Részletek és jelentkezési lap kattintásra.
Bibliavasárnapi istentisztelet

Rendhagyó istentiszteletün-kön az Ige Krisztus megkísértése volt, valamint a böjt fontossága, a lelki táplálék ereje és szükséges-sége. Bemutatkozott az ifjú gyermekkórus is.
Az úrvacsorai közösség alatt szokásunktól eltérően gyülekezetünk tagjai olvastak fel a biblia textusaiból. Minden közreműködőnek köszönjük a szolgálatot. Áldott böjti időszakot kívánunk minden kedves testvérünknek.               
Gloria in excelsis Deo!

Ökumenikus imahét záró istentisztelet az evangélikus testvérekkel !

Az imahét záró akkordjaként gyülekezetünk az evangélikus testvérekkel közösen méltatta Isten és Jézus Krisztus dicsőségét.
Halasi László evangélikus lelkész hirdetett Igét, melynek központi témája a tiszta szív és lélek, a szeretet volt. Megemlékeztünk az 500 éve kezdődött reformáció fontosságáról és aktualitásáról is, mely napjainkban is zajlik.
Johannus Opus 225

2016. április 24.-én Cantate vasárnap (ének vasárnapján) vehette birtokba a gyülekezet egy nagylelkű gyülekezeti tagunk adományát, az analóg elektromos orgonát. Használt, de kitűnő állapotban lévő hangszerrel gazdagodott egyházközségünk. Isten áldja, meg a jókedvű adakozót az orgona pedig szóljon Mennyei Atyánk dicsőségére és gyülekezetünk lelki épülésére. RE. 296/6.
Szóljon tehát az orgona, gyönyörűséges muzsika ujjongva énekeljek. Hogy megváltó Jézusomnak drága szép kegyes Uramnak szerelmében örvendjek. Zengjen, pengjen, vigasságos buzgóságos hál adó szó, nagy az Úr ezekre méltó.
/Gera "Kánti" József/

Keresztelők egyházközségünkben

Oldalunkat látogatták:

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz